ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู  โทรศัพท์-โทรสาร : 042-372510

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ที่ตั้งและอาณาเขต
 
เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู มีพื้นที่ในเขตเทศบาลประมาณ 11 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ           ติดต่อกับ     องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี และองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง
ทิศใต้               ติดต่อกับ     องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ      องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ      องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
 
เขตการปกครอง
การจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา
เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา มีเขตการปกครองครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 3 ตำบล 13 หมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้
     1.ตำบลสุวรรณคูหา มีจำนวน 6 หมู่บ้าน 5 ชุมชน ได้แก่ บ้านภูทอง หมู่ที่ 3 บ้านศรีสุวรรณ หมู่ที่ 4 บ้านพนมพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านสุวรรณคูหา หมู่ที่ 6 บ้านหนองกุงใต้ หมู่ที่ 7 และบ้านหนองกุงเหนือ หมู่ที่ 8
     2.ตำบลกุดผึ้ง (บางส่วน) มีจำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านกุดผึ้ง หมู่ที่ 1 บ้านหนองเหลือง หมู่ที่ 2 และบ้านนาไร่เดียว หมู่ที่ 6
     3.ตำบลนาสี (บางส่วน) มีจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาตาแหลว หมู่ที่ 3 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 บ้านดงยาง หมู่ที่ 6 และบ้านคูหาพัฒนา หมู่ที่ 7
 
ตารางแสดงเขตการปกครองของเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา
ตำบล
จำนวนหมู่บ้าน
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
สุวรรณคูหา
6  หมู่บ้าน/ชุมชน
 
1. ภูทอง
3
2. ศรีสุวรรณ
4
3. พนมพัฒนา
5
4. สุวรรณคูหา
6
5. หนองกุงใต้
7
6. หนองกุง
8
นาสี
4 หมู่บ้าน/ชุมชน
1. นาตาแหลว
3
2. โนนสมบูรณ์
5
3. ดงยาง
6
4. คูหาพัฒนา
5
กุดผึ้ง
3 หมู่บ้าน/ชุมชน
1. กุดผึ้ง
1
2. นาไร่เดียว
6
3. หนองเหลือง
2
รวม
13 หมู่บ้าน 12 ชุมชน
 
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/03/2564
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,635
ปีนี้
8,001
ปีที่แล้ว
15,998
ทั้งหมด
30,123
ไอพี ของคุณ
3.235.147.50
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
24/03/2564 36 22 0 1,635 8,001 15,998 30,123 3.235.147.50