ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู  โทรศัพท์-โทรสาร : 042-372510

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ด้านสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล
 
1.การไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา มีไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 500 จุด ครอบคลุมถนน 120 สาย
2.การประปา การบริการด้านการประปาในเขตเทศบาล ยังไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะตามหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งอยู่นอกเขต การให้บริการประปาของเทศบาลตำบลสุวรรณคูหายังขยายเขตไม่ทั่วถึง ทำให้ประชาชนต้องใช้น้ำจากบ่อบาดาลหรือประปาของหมู่บ้านแทน
3.การสื่อสาร ที่ทำการไปรษณีย์ในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา มีจำนวน 1 แห่ง ชุมสายโทรศัพท์ในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา มีจำนวน 1 แห่ง
4.การคมนาคม เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา สามารถติดต่อกับชุมชนอื่นๆ ได้โดยทางรถยนต์เส้นทางสำคัญที่ใช้ในการคมนาคม คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2097  และ 2053 อำเภอสุวรรณคูหา เชื่อมต่อกับจังหวัดหนองบัวลำภูทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มีระยะทาง 63 กิโลเมตร และเชื่อมต่อจังหวัดอุดรธานี ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีระยะทาง 76 กิโลเมตรการคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา มีถนนและซอยต่างๆ ที่ใช้ในการจราจรภายในเขตพื้นที่ จำนวน 105 สาย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา และอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
 
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/03/2564
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,635
ปีนี้
8,001
ปีที่แล้ว
15,998
ทั้งหมด
30,123
ไอพี ของคุณ
3.235.147.50
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
24/03/2564 72 22 0 1,635 8,001 15,998 30,123 3.235.147.50