ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู  โทรศัพท์-โทรสาร : 042-372510

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


สภาพทางเศรษฐกิจ
     เศรษฐกิจที่สำคัญของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา ประกอบด้วย
1.การค้า  ในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา มีร้านค้าประเภทการค้าปลีก ส่วนใหญ่เป็นร้านขายเครื่องอุปโภคและบริโภคร้านอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม และการบริการทางด้านอื่น ๆ ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้านค้าส่วนใหญ่ตั้งอยู่ตามแนวถนนพระไชยเชษฐา
2.อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา เป็นอุตสาหกรรมประเภท โรงกลึง อู่ซ่อมรถ ซ่อมเครื่องยนต์ และน้ำดื่ม
3.การพาณิชย์และบริการ ประกอบด้วย สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม  โดยแยกเป็น สถานีบริการน้ำมัน 3 แห่ง ตลาดสด 1 แห่ง สถานประกอบการพาณิชย์  โดยแยกเป็น โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง สถานประกอบการด้านบริการ…ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ธนาคารออมสิน  สหกรณ์การเกษตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2 แห่ง และร้านค้าต่างๆ 150 แห่ง
4.การเกษตรกรรม  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา และถั่ว เป็นต้น นอกนั้นประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด ประมาณ 6,100  ไร่       
 
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/03/2564
วันนี้
96
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,876
ปีนี้
19,250
ปีที่แล้ว
15,998
ทั้งหมด
41,372
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
24/03/2564 96 39 0 1,876 19,250 15,998 41,372 18.206.48.243