ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู  โทรศัพท์-โทรสาร : 042-372510

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา25 เม.ย. 2566
2มาตรการป้องกันการรับสินบน25 เม.ย. 2566
3มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ25 เม.ย. 2566
4มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา25 เม.ย. 2566
5มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการของเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา25 เม.ย. 2566
6มาตรการการใช้ดุลยพินิจ25 เม.ย. 2566
7คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน19 เม.ย. 2564
8มาตรฐานการปฏิบัติงานและการปรับปรุงการทำงาน1 เม.ย. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/03/2564
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,635
ปีนี้
8,001
ปีที่แล้ว
15,998
ทั้งหมด
30,123
ไอพี ของคุณ
3.235.147.50
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
24/03/2564 66 22 0 1,635 8,001 15,998 30,123 3.235.147.50