ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู  โทรศัพท์-โทรสาร : 042-372510

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา14 ก.ค. 2564
2ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส14 ก.ค. 2564
3มาตการ การใช้ดุลยพินิจ14 ก.ค. 2564
4มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา14 ก.ค. 2564
5มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ14 ก.ค. 2564
6มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการของเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา14 ก.ค. 2564
7มาตรการป้องกันการรับสินบน14 ก.ค. 2564
8มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ14 ก.ค. 2564
9การจัดการข้อร้องเรียนและเหตุรำคาญ19 เม.ย. 2564
10คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม19 เม.ย. 2564
11รายละเอียดเอกสารประกอบคําขอการจดทะเบียนพาณิชย์19 เม.ย. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/03/2564
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,635
ปีนี้
8,001
ปีที่แล้ว
15,998
ทั้งหมด
30,123
ไอพี ของคุณ
3.235.147.50
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
24/03/2564 51 22 0 1,635 8,001 15,998 30,123 3.235.147.50