ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู  โทรศัพท์-โทรสาร : 042-372510

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖10 ต.ค. 2566
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ 15 ก.ย. 2566
3รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖23 ส.ค. 2566
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖31 ก.ค. 2566
5รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕13 มิ.ย. 2566
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕13 มิ.ย. 2566
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕13 มิ.ย. 2566
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕13 มิ.ย. 2566
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕13 มิ.ย. 2566
10รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖31 มี.ค. 2566
11ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี 256616 มี.ค. 2565
12การประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก วันที่ 3 พฤษภาคม 256413 ก.ย. 2564
13การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 256413 ก.ย. 2564
14การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 256413 ก.ย. 2564
15การประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 มีนาคม 256312 ก.ค. 2564
16การประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 พฤษภาคม 256312 ก.ค. 2564
17การประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 256312 ก.ค. 2564
18การประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 256312 ก.ค. 2564
19การประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 256312 ก.ค. 2564
20รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1/256324 มิ.ย. 2563

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/03/2564
วันนี้
96
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,876
ปีนี้
19,250
ปีที่แล้ว
15,998
ทั้งหมด
41,372
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
24/03/2564 96 39 0 1,876 19,250 15,998 41,372 18.206.48.243