ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู  โทรศัพท์-โทรสาร : 042-372510

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


1
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๖,เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา,suwannakhuha.go.th
01 พฤษภาคม 2566

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา,suwannakhuha.go.th
01 พฤษภาคม 2566

ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖,เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา,suwannakhuha.go.th
04 เมษายน 2566

ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา พ.ศ.๒๕๖๖,เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา,suwannakhuha.go.th
04 เมษายน 2566

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก,เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา,suwannakhuha.go.th
27 ธันวาคม 2565

ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖,เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา,suwannakhuha.go.th
13 ธันวาคม 2565

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖,เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา,suwannakhuha.go.th
16 พฤศจิกายน 2565

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา,suwannakhuha.go.th
02 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๖,เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา,suwannakhuha.go.th
27 ตุลาคม 2565

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖,เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา,suwannakhuha.go.th
13 กันยายน 2565

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดวันเวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา,suwannakhuha.go.th
21 กรกฎาคม 2565

ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี 2566,เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา,suwannakhuha.go.th
16 มีนาคม 2565

ขอเชิญประชาชน ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา,suwannakhuha.go.th
14 มีนาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565,เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา,suwannakhuha.go.th
01 มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา,suwannakhuha.go.th
21 มกราคม 2565

1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (27 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/03/2564
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,635
ปีนี้
8,001
ปีที่แล้ว
15,998
ทั้งหมด
30,123
ไอพี ของคุณ
3.235.147.50
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
24/03/2564 72 22 0 1,635 8,001 15,998 30,123 3.235.147.50